Vi genomför bakgrundskontroller åt företag inom såväl offentlig som privat sektor inför t ex anställningar, ingång av samarbete, bolagsförvärv eller investeringar. Syftet är att minimera det risktagande som uppstår i samband med att en ny relation ska initieras.

  • Personnumret skrivs alltid med 12 siffror